Produkt został pomyślnie dodany! Wyświetl koszyk.

(General Terms and Conditions)

AKCEPTACJA WARUNKÓW 

Niniejsze Warunki użytkowania stanowią prawnie wiążącą umowę między Tobą, niezależnie od tego, czy działasz w imieniu własnym, czy podmiotu („Ty”), a IMPEX WEB s. r. o. („Firma”, „my”, „nas” lub „nasz”) , regulujące dostęp i korzystanie z witryny mypodseurope.com, a także wszelkich innych form mediów, kanałów medialnych, witryn mobilnych lub aplikacji mobilnych powiązanych, powiązanych lub połączonych z nimi (dalej mypodseurope.com). Siedziba naszej firmy znajduje się pod adresem Hlavná 22., 943 01 Štúrovo, Slovakia i jesteśmy zarejestrowani pod numerem VAT SK2121730083. Uzyskując dostęp do Witryny, potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgodziłeś się przestrzegać wszystkich niniejszych Warunków użytkowania. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ Z WSZYSTKIMI PONIŻSZYMI WARUNKAMI UŻYTKOWANIA, WYRAŹNIE ZABRONIONO CI KORZYSTANIE Z WITRYNY I TWOIM OBOWIĄZKIEM JEST  NATYCHMIASTOWE ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA.

Ponadto dodatkowe warunki lub dokumenty, które mogą być od czasu do czasu publikowane w Witrynie, niniejszym są wyraźnie włączone do poniższych Warunków użytkowania przez odniesienie. Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do okresowego modyfikowania lub poprawiania niniejszych Warunków użytkowania. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach, aktualizując datę „Ostatniej aktualizacji” poniższych Warunków użytkowania. Kontynuując korzystanie z Witryny po przeprowadzeniu modyfikacji lub naniesieniu poprawek, potwierdzasz, że zaakceptowałeś zmienione Warunki użytkowania i jesteś związany tymi Warunkami użytkowania.

Przyjmujesz do wiadomości i potwierdzasz, że informacje podane w Witrynie nie są przeznaczone do rozpowszechniania lub wykorzystywania przez jakąkolwiek osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji lub kraju, w którym taka dystrybucja lub wykorzystanie byłoby sprzeczne z prawem lub regulacjami lub skutkowałoby nałożeniem na nas żadnych wymagań rejestracyjnych w takiej jurysdykcji lub kraju. Dlatego osoby, które uzyskują dostęp do Witryny z innych lokalizacji, robią to z własnej inicjatywy i ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie zgodności z wszelkimi obowiązującymi lokalnymi przepisami.

Witryna jest przeznaczona wyłącznie do użytku przez osoby, które ukończyły 18 lat. W związku z tym, osobom poniżej 18 roku życia surowo zabrania się uzyskiwania dostępu do Witryny lub rejestracji w niej.

 

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

O ile nie określono inaczej, Witryna jest naszą własnością, a cały kod źródłowy, bazy danych, funkcje, oprogramowanie, projekty stron internetowych, audio, wideo, tekst, zdjęcia i grafika w Witrynie (dalej „Treść”) oraz znaki towarowe, znaki usługowe i zawarte w nich logo („Znaki”) są naszą własnością, są przez nas kontrolowane lub zostały nam udostępnione na podstawie licencji. Treść i Znaki są chronione prawami autorskimi i znakami towarowymi, a także różnymi innymi prawami własności intelektualnej i przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi nieuczciwej konkurencji, międzynarodowymi prawami autorskimi i konwencjami międzynarodowymi. Treść i Znaki są udostępniane w Witrynie „TAKIMI JAKIM SĄ” wyłącznie do celów informacyjnych i do użytku osobistego. Żadna część Witryny ani Treść lub Znaki nie mogą być kopiowane, reprodukowane, agregowane, ponownie publikowane, przesyłane, publikowane, publicznie wyświetlane, kodowane, tłumaczone, transmitowane, dystrybuowane, sprzedawane, licencjonowane ani w żaden inny sposób wykorzystywane do jakichkolwiek celów komercyjnych bez naszej wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody.

Z zastrzeżeniem Twoich uprawnień do korzystania z Witryny, otrzymujesz ograniczoną licencję na dostęp do Witryny i korzystanie z niej, a także na pobieranie lub drukowanie kopii dowolnej części Treści, do której prawidłowo uzyskałeś dostęp, wyłącznie w celach osobistych, nie - użytek komercyjny. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa, które nie zostały Ci wyraźnie przyznane, w odniesieniu do Witryny, Treści i Znaków.

 

OŚWIADCZENIA UŻYTKOWNIKÓW

Uzyskując dostęp do Witryny lub korzystając z niej, oświadczasz i potwierdzasz, że masz co najmniej osiemnaście (18) lat i zdolność prawną do zawarcia niniejszej Umowy. Ponadto oświadczasz i zapewniasz, że będziesz korzystać z Witryny zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i regulacjami. Oświadczasz i potwierdzasz również fakt, że wszelkie informacje lub materiały, które przekazujesz IMPEX WEB s.r.o. za pośrednictwem Witryny, będą prawdziwe, dokładne i kompletne oraz że będziesz aktualizować takie informacje w razie potrzeby, aby zachować ich dokładność.

 

REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

Aby uzyskać dostęp do niektórych funkcji Witryny, możesz zostać poproszony o utworzenie konta i podanie pewnych informacji o sobie. Wyrażasz zgodę na podanie dokładnych, aktualnych i kompletnych informacje zgodnie z monitem w formularzu rejestracyjnym oraz potwierdzasz zachować i aktualizować swoje dane, aby były dokładne, aktualne i kompletne. Przyjmujesz do wiadomości, że jeśli jakiekolwiek informacje rejestracyjne okażą się fałszywe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, IMPEX WEB s. r. o. zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zamknięcia konta i odmowy jakiegokolwiek obecnego lub przyszłego korzystania z Witryny.

 

PRODUKTY

Dokładamy wszelkich starań, aby produkty dostępne na stronie były prezentowane z jak największą dokładnością pod względem kolorystyki, cech, specyfikacji i szczegółów. Niemniej jednak nie możemy zagwarantować, że informacje te są nieomylne, wyczerpujące, rzetelne, aktualne lub wolne od innych rozbieżności, a monitor czy wyświetlacz może nie odzwierciedlać prawdziwych kolorów i szczegółów produktów. Warto przypomnieć, że wszystkie produkty są uzależnione od dostępności i nie gwarantujemy, że będą one stale dostępne w magazynie. Ponadto zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania sprzedaży dowolnego produktu w dowolnym momencie, bez uprzedniego powiadomienia. Ceny wszystkich produktów mogą ulec zmianie.

 

ZAKUPY I PŁATNOŚCI

Kupując produkty za pośrednictwem Witryny, jesteś zobowiązany do podania nam dokładnych, kompletnych i aktualnych informacji o koncie i zakupie. Do ceny zakupu możemy doliczyć podatek, w zależności od obowiązujących przepisów. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen w dowolnym momencie. Płatności należy dokonywać w euro.

Wyrażasz zgodę na uiszczanie wszystkich opłat po aktualnych cenach zakupów, w tym wszelkich obowiązujących opłat za wysyłkę, i upoważniasz nas do obciążenia wybranego dostawcy usług płatniczych wszelkimi takimi wydatkami po złożeniu zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów lub nieścisłości w cenach, nawet jeśli płatność została już wysłana lub otrzymana.

Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów płatności:

Płatność przy odbiorze, podczas odbioru towaru.

Przy płatności za pobraniem może obowiązywać dopłata, która może się różnić w zależności od kraju dostawy. Proszę zweryfikować koszt podczas składania zamówienia.

Akceptowane są karty kredytowe MasterCard, Visa, Maestro, Apple Pay, Google Pay, Union pay i JCB.

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia każdego zamówienia złożonego za pośrednictwem Witryny. Ponadto, możemy ograniczyć lub anulować ilość zakupionych sztuk na osobę, gospodarstwo domowe lub zamówienie według własnego uznania. Takie ograniczenia mogą dotyczyć zamówień złożonych przy użyciu tego samego konta klienta, metody płatności, adresu rozliczeniowego lub wysyłkowego.

 

WYSYŁKA, GWARANCJA ORAZ ZASADY ZWROTÓW

WYSYŁKA

Upewnij się, że podany adres dostawy jest dokładny i poprawny. Dodatkowo, upewnij się, że podałeś prawidłowy numer telefonu.

Nie ponosimy odpowiedzialności za nieudane dostawy lub zagubione paczki z powodu błędnych adresów dostawy. Jeśli przesyłka nie zostanie dostarczona i zostanie do nas zwrócona z powodu błędnego adresu dostawy, kupujący otrzyma zwrot ceny produktu, z wyłączeniem kosztów wysyłki. Jeśli kupujący chce, aby zamówienie zostało ponownie wysłane na inny adres, musi ponownie zapłacić za jego wysyłkę.

Jeśli poprosisz dostawcę o pozostawienie paczki pod drzwiami lub w niezabezpieczonym miejscu, nie możemy wziąć odpowiedzialności za ich zagubienie lub niedostarczenie. Spróbuj zorganizować dostawę osobistą lub poproś, aby firma pozostawiła Twoją paczkę w pobliskim DEPO lub sklepie. Jeśli przesyłka dotrze do Ciebie uszkodzona, odmów jej przyjęcia i poproś kuriera o sporządzenie protokołu reklamacyjnego. Umożliwi nam to odzyskanie wartości utraconych produktów od firmy kurierskiej i zwrot pieniędzy.

ZASADY WERYFIKACJI WIEKU PRZY DOSTAWIE PRODUKTÓW

Firma kurierska może zażądać dokumentacji podczas procesu dostawy, aby upewnić się, że użytkownik jest pełnoletni i uprawniony do zakupu naszych produktów. Jest to niezbędna procedura mająca na celu sprawdzenie, czy nasze towary są sprzedawane w sposób odpowiedzialny i zgodny z przepisami dotyczącymi ograniczeń wiekowych.

 

WARUNKI GWARANCJI I ZASADY ZWROTÓW

Zaleca się, aby każdy przedmiot jednorazowego użytku został oceniony pod kątem funkcjonalności, a to od razu po otrzymaniu przesyłki.

Istnieją pewne produkty (takie jak elektroniczny papieros Elf Bar i HQD), które nie są uważane za dobra konsumpcyjne trwałego użytku i jako takie mają ograniczoną żywotność. Wnioski o roszczenia gwarancyjne należy przesyłać pocztą elektroniczną. Zgłoszenia wad produktów można dokonać wyłącznie w czasie i miejscu dostawy lub w przypadku przesyłki kurierskiej w ciągu 48 godzin od otrzymania towaru. Artykuły jednorazowego użytku są przeznaczone do jednorazowego użytku i nie można ich naprawiać ani testować pod kątem funkcjonalności. W rezultacie gwarancje operacyjne mogą być udzielone na takie produkty dopiero po 48 godzinach od przyjęcia przesyłki. W przypadku roszczenia gwarancyjnego klienci mają możliwość wyboru między dwiema alternatywami. Pierwsza opcja obejmuje zwrot wadliwego produktu, a następnie dokładne sprawdzenie. Jeśli produkt okaże się wadliwy, nowy zostanie wysłany bezpłatnie, w zależności od dostępności. Alternatywnie, druga opcja umożliwia klientom przesłanie filmu demonstrującego wadliwe działanie produktu, a jeśli fakt ten zostanie potwierdzony, prześlemy Państwu bon o wartości produktu, który będzie można wykorzystać do przyszłych zamówień.

Szacowana liczba zassań podana w opisie produktu jest przybliżona. Intensywność ssania różni się w zależności od osoby, a jedno ssanie odpowiada 0,3-0,45 sekundy ssania, jak wskazano w opisie produktu. W związku z tym reklamacje dotyczące wydajności produktu nie będą uwzględniane (z wyjątkiem przypadku awarii baterii, produkt nie działał natychmiast po rozpakowaniu). Warto zauważyć, że w środowiskach o niskiej temperaturze (poniżej 15 stopni Celsjusza) zużycie baterii wzrasta, co może również wpływać na pojemność produktu. Miganie dolnej diody LED wskazuje, że bateria jest prawie rozładowana, a wszelkie reklamacje z tego powodu nie będą przyjmowane. Wadliwe e-papierosy będą wymieniane w zależności od dostępności. Jeśli dany papieros elektroniczny nie jest dostępny w magazynie, klient ma możliwość wyboru produktu zastępczego. Koszt zwrotu papierosa spoczywa na kliencie i musi zostać przesłany pocztą w oryginalnym opakowaniu. Nadawca ponosi odpowiedzialność za utratę paczki. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 15 (piętnastu) dni roboczych od otrzymania reklamacji i zwróconego produktu. Prawa wymienione powyżej mogą być wykonywane tylko w przypadku nieudanej dostawy, a nie w przypadku, gdy usterka została spowodowana przez konsumenta.

Gwarancja opisana powyżej dotyczy wyłącznie produktu i nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przez produkt lub inne przedmioty. Wadliwe papierosy elektroniczne zostaną wymienione tak szybko, jak to możliwe. W przypadku braku produktu w magazynie, klient ma możliwość wyboru produktów zastępczych za kwotę pierwotnego zamówienia.

Jeśli chcesz zwrócić zamówienie lub poszczególne produkty, możesz to zrobić w ciągu 14 dni od zakupu. Koszt zwrotu produktu ponosi klient. Ze względów higienicznych zwracane mogą być wyłącznie nieotwarte produkty. 

Rozstrzyganie sporów

Podmiotem prowadzącym pozasądowe postępowanie w sprawach spornych lub podmiotem przyjmującym skargi konsumentów jest Słowacka Inspekcja Handlowa (SOI), http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi. Spór można rozstrzygnąć online. Słowacka Inspekcja Handlowa, z siedzibą pod adresem Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava 27, jest również organem nadzorczym nad działalnością naszej spółki.

 

ZARZĄDZANIE WITRYNĄ

Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani, do: (1) monitorowania Witryny pod kątem naruszeń niniejszych Warunków użytkowania; (2) podejmowania odpowiedniego działania prawnego przeciwko każdemu użytkownikowi, który według naszego wyłącznego uznania narusza prawo lub niniejsze Warunki użytkowania, w tym zgłaszanie takich użytkowników organom ścigania; (3) według naszego wyłącznego uznania i bez ograniczeń odmawiania, ograniczania dostępu, ograniczania dostępności lub anulowania (w zakresie technologicznie wykonalnym)  Twojego Wkładu lub jakąkolwiek jego części; (4) według naszego wyłącznego uznania i bez powiadomienia lub odpowiedzialności, usuwania z Witryny lub wyłączenia wszystkich plików i treści, które są zbyt duże lub w jakikolwiek sposób obciążają nasze systemy; oraz (5) zarządzania Witryną w sposób mający na celu ochronę naszych praw i własności oraz ułatwienia prawidłowego funkcjonowania Witryny i Ofert Rynku.

 

OŚWIADCZENIE O PRYWATNOŚCI

Naszym priorytetem jest ochrona i utrzymanie poufności Twoich danych. Uprzejmie prosimy o skorzystanie z naszego Oświadczenia o ochronie prywatności, dostępnego pod tym linkiem: https://mypodseurope.com/en/privacy-policies/. Korzystając z Witryny lub Ofert Rynku, wyrażasz zgodę na przestrzeganie naszego Oświadczenia o ochronie prywatności, które stanowi integralną część niniejszych Warunków użytkowania. Należy zauważyć, że Witryna i Oferty Rynku są hostowane w Slovakia. W przypadku uzyskiwania dostępu do Witryny lub Ofert Rynku z innego regionu, którego prawa lub wymagania dotyczące gromadzenia, wykorzystywania lub ujawniania danych osobowych różnią się od przepisów obowiązujących w, poprzez dalsze korzystanie z Witryny, użytkownik wyraża zgodę na przekazanie swoich danych do oraz wyraża zgodę na przekazanie i przetwarzanie tychże danych w Slovakia.

 

OKRES OBOWIĄZYWANIA I WYPOWIEDZENIA UMOWY

Niniejsze Warunki użytkowania pozostają w mocy podczas uzyskiwania dostępu do Witryny. Nie ograniczając żadnych innych postanowień niniejszych Warunków użytkowania, zachowujemy prawo, według własnego uznania i bez uprzedzenia lub odpowiedzialności, do ograniczenia dostępu i korzystania z Witryny i Ofert Rynku (w tym blokowania niektórych adresów IP) dowolnej osoby za dowolny z powodu lub bez powodu, w tym między innymi z naruszeniem jakiegokolwiek oświadczenia, gwarancji lub przymierza zawartego w niniejszych Warunkach użytkowania lub jakimkolwiek obowiązującym prawie lub przepisach. Możemy zakończyć korzystanie lub uczestnictwo w Witrynie i Ofertach Rynku lub usunąć Twoje konto i wszelkie treści lub informacje, które opublikowałeś w dowolnym momencie, bez ostrzeżenia, według własnego uznania.

Jeśli zawiesimy lub zamkniemy Twoje konto z jakiegokolwiek powodu, nie będziesz mógł utworzyć nowego konta przy użyciu swojego imienia, zapożyczonego lub fałszywego imienia lub nazwiska osoby trzeciej, nawet jeśli działasz w imieniu strony trzeciej. Oprócz zawieszenia lub zamknięcia konta zastrzegamy sobie prawo do podjęcia kroków prawnych, w tym między innymi dochodzenia roszczeń cywilnych, karnych i nakazowych.

 

MODYFIKACJE I PRZERWY

Zastrzegamy sobie prawo, według naszego wyłącznego uznania i bez powiadomienia, do zmiany, modyfikacji lub usunięcia dowolnej treści z Witryny z dowolnego powodu. Niemniej jednak nie jesteśmy zobowiązani do aktualizowania jakichkolwiek informacji w Witrynie. Ponadto zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub zaprzestania oferowania całości lub części Ofert Rynku bez powiadomienia w dowolnym momencie. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub przerwanie działania Witryny lub Ofert Rynku.

Nie możemy zagwarantować, że Witryna i Oferty Rynku będą stale dostępne. Możemy napotkać problemy ze sprzętem, oprogramowaniem lub inne problemy techniczne lub być konieczne przeprowadzenie prac konserwacyjnych związanych z Witryną, co spowoduje przerwy, opóźnienia lub błędy. Zastrzegamy sobie prawo, bez powiadomienia, do modyfikowania, poprawiania, aktualizowania, zawieszania, zaprzestania lub w inny sposób modyfikowania Witryny lub Ofert Rynku w dowolnym momencie iz dowolnego powodu. Zgadzasz się, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub niedogodności spowodowane niemożnością uzyskania dostępu do Witryny lub Ofert Rynku lub korzystania z nich podczas jakichkolwiek przestojów lub zaprzestania działania Witryny lub Ofert Rynku. Żadne z postanowień niniejszych Warunków użytkowania nie zobowiązuje nas do utrzymywania lub wspierania Witryny lub Ofert Rynku ani do dostarczania jakichkolwiek poprawek, aktualizacji lub wydań w związku z nimi.

 

PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsze warunki podlegają i są interpretowane zgodnie z Słowacki prawem, a korzystanie z Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów jest wyraźnie wyłączone. Jeśli jesteś konsumentem z UE, a Twoje miejsce codziennego pobytu znajduje się w kraju, który zapewnia obowiązkową ochronę na mocy prawa krajowego, taka ochrona będzie miała zastosowanie oprócz niniejszych warunków. IMPEX WEB s. r. o. oraz Ty wyrażacie zgodę na poddanie się niewyłącznej jurysdykcji sądów w Rumunia, co oznacza, że ​​możesz wszcząć postępowanie w celu obrony swoich praw do ochrony konsumentów na mocy niniejszych warunków w lub w kraju UE, w którym przebywasz.

 

KOREKTY

W Witrynie mogą znajdować się materiały, które zawierają błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia związane z Ofertami Marketplace, w tym opisy, ceny, dostępność i inne informacje. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć oraz do modyfikowania lub aktualizowania informacji w Witrynie w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia.

 

OŚWIADCZENIE

Witryna jest udostępniana na zasadzie „taka, jaka jest” i „w miarę dostępności”. Wyrażasz zgodę na korzystanie z usług Witryny na własne ryzyko. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo wyłączamy wszelkie gwarancje, wyraźne lub dorozumiane, w związku z Witryną i korzystaniem z niej, w tym między innymi dorozumiane gwarancje przydatności handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszalności. Nie udzielamy żadnych gwarancji ani oświadczeń dotyczących dokładności lub kompletności treści Witryny ani treści jakichkolwiek witryn internetowych, do których prowadzą łącza w Witrynie, i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek (1) błędy, pomyłki lub nieścisłości treści i materiałów , (2) obrażenia ciała lub szkody majątkowe dowolnego rodzaju, wynikające z dostępu do Witryny i korzystania z niej, (3) nieautoryzowanego dostępu do naszych bezpiecznych serwerów lub korzystania z nich i/lub wszelkich przechowywanych danych osobowych lub finansowych w niej, (4) przerwania lub zaprzestania transmisji do lub z Witryny, (5) wszelkich błędów, wirusów itp., które mogą być przesyłane do Witryny lub za jej pośrednictwem przez osoby trzecie i/lub (6) wszelkie błędy lub pominięć w jakiejkolwiek treści i materiałach lub za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju poniesione w wyniku korzystania z treści opublikowanych, przesłanych lub w inny sposób udostępnionych za pośrednictwem Witryny. Nie gwarantujemy, nie popieramy, nie gwarantujemy ani nie przyjmujemy odpowiedzialności za jakikolwiek produkt lub usługę reklamowaną lub oferowaną przez osobę trzecią za pośrednictwem Witryny, jakiejkolwiek strony internetowej, do której prowadzi hiperłącze, ani żadnej strony internetowej lub aplikacji mobilnej prezentowanych na jakimkolwiek banerze lub innej reklamie i nie będziemy być stroną lub w jakikolwiek sposób odpowiadać za monitorowanie wszelkich transakcji między Tobą a zewnętrznymi dostawcami produktów lub usług. Podobnie jak w przypadku zakupu produktu lub usługi za pośrednictwem dowolnego medium lub w dowolnym środowisku, należy kierować się najlepszą oceną i zachować ostrożność w stosownych przypadkach.

 

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W żadnym wypadku my ani żaden z naszych dyrektorów, pracowników lub agentów nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika ani żadnej strony trzeciej za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, wynikowe, przykładowe, przypadkowe, specjalne lub moralne szkody, w tym między innymi utracone zyski, utracone dochody, utrata danych lub inne szkody wynikające z korzystania z Witryny, nawet jeśli zostaliśmy poinformowani o możliwości wystąpienia takich szkód.

 

DANE OSOBOWE 

Zachowamy niektóre dane, które przesyłasz do Witryny w celu zarządzania wydajnością Witryny, a także dane dotyczące korzystania z Witryny. Chociaż wykonujemy regularne rutynowe kopie zapasowe danych, ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszystkie dane, które przesyłasz lub które dotyczą wszelkich działań podejmowanych za pośrednictwem Witryny. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się z faktem, że nie ponosimy wobec Ciebie żadnej odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie takich danych i niniejszym zrzekasz się  wszelkich praw do działań przeciwko nam wynikających z takiej utraty lub uszkodzenia takich danych.

 

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA, TRANSAKCJE I PODPISY

Odwiedzając Witrynę, wysyłając do nas e-maile i wypełniając formularze online, angażujesz się w komunikację elektroniczną. Niniejszym wyrażasz zgodę na otrzymywanie od nas komunikacji elektronicznej i potwierdzasz, że wszystkie umowy, powiadomienia, ujawnienia i inne komunikaty, które dostarczamy Ci drogą elektroniczną, za pośrednictwem poczty elektronicznej i na Stronie, spełniają wszelkie wymogi prawne, aby taka komunikacja miała formę pisemną. NINIEJSZYM WYRAŻASZ ZGODĘ NA KORZYSTANIE Z PODPISÓW ELEKTRONICZNYCH, KONTRAKTÓW, ZAMÓWIEŃ I INNYCH DOKUMENTÓW ORAZ NA ELEKTRONICZNE DOSTARCZANIE POWIADOMIEŃ, ZASAD I ZAPISÓW TRANSAKCJI ROZPOCZĘTYCH LUB ZAKOŃCZONYCH PRZEZ NAS LUB ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY. Niniejszym zrzekasz się wszelkich praw lub wymagań wynikających z jakichkolwiek ustaw, przepisów, zasad, rozporządzeń lub innych przepisów w dowolnej jurysdykcji, które wymagają oryginalnego podpisu, dostarczenia lub przechowywania zapisów nie elektronicznych lub płatności lub przyznawania kredytów w jakikolwiek sposób inny niż drogą elektroniczną.

 

INNE

Niniejsze Warunki użytkowania oraz wszelkie zasady lub zasady działania opublikowane przez nas w Witrynie lub w odniesieniu do Witryny stanowią całość umowy i porozumienia między Tobą a nami. Niewykonanie lub nieegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków użytkowania nie oznacza zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia. Niniejsze Warunki użytkowania działają w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. Zastrzegamy sobie prawo do cesji niektórych lub wszystkich naszych praw i obowiązków na inne osoby w dowolnym momencie. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody, opóźnienia lub brak działania spowodowane przyczynami pozostającymi poza naszą rozsądną kontrolą. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie lub część postanowienia niniejszych Warunków użytkowania zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, takie postanowienie lub część postanowienia zostanie uznane za możliwe do oddzielenia od niniejszych Warunków użytkowania i nie wpłynie na ważność i wykonalność pozostałych postanowień. Niniejsze Warunki użytkowania nie tworzą między Tobą a nami relacji typu joint venture, partnerstwa, zatrudnienia ani przedstawicielstwa. Zgadzasz się, że niniejsze Warunki użytkowania nie będą interpretowane przeciwko nam z racji tego, że je sporządziliśmy. Niniejszym zrzekasz się wszelkich środków obrony, które możesz mieć w oparciu o elektroniczną formę niniejszych Warunków użytkowania i brak podpisania przez strony niniejszych Warunków użytkowania.

 

KONTAKT 

Jeśli masz jakiekolwiek skargi dotyczące Witryny lub chcesz uzyskać dodatkowe informacje dotyczące korzystania z Witryny, skontaktuj się z nami pod adresem: contact@mypodseurope.com

Logo

Witamy w Mypods Europe!

Aby wyświetlić tę stronę, musisz być pełnoletni!

Nie